Dagens Medicin: Hon ska utreda ersättning till steriliserade

Erna Zelmin-Ekenhem har fått regeringens uppdrag att utreda ersättning till personer som tvångssteriliserats vid könskorrigering.

Läs hela artikeln

Annonser

Altinget: Dom stärker tvångssteriliserades skadeståndskrav

KÖNSKORRIGERING. En dom i Europadomstolen ökar nu pressen på att staten ska ge ekonomisk kompensation till dem som tvingades sterilisera sig för att få byta kön. Det anser juristen Kerstin Burman som driver skadeståndsprocessen tillsammans med bland annat RFSL.

Läs hela artikeln

Riksdagen antog regeringens proposition att avskaffa steriliseringskravet

När riksdagen gick till omröstning fanns inte Skånbergs (KD) och Enochsons (KD) motion kvar som ett alternativ. Den avslogs till förmån för Per Ramhorns (SD) reservation.

Därefter ställde man Per Ramhorns reservation mot utskottets förslag.

Annelie Enochson (KD), Mikael Oscarsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Tuve Skånberg (KD) avstod från att rösta. De var emot regeringens förslag, men kunde inte rösta med Sverigedemokraterna.

Därför blev Sverigedemokraternas ledamöter helt ensamma om att rösta mot förslaget. De röstade indirekt för Skånbergs och Enochsons motion, helt i linje med Föreningen Benjamins ställningstagande.

Övriga riksdagsledamöter (298 st) röstade för förslaget.

Detta innebär att det s.k. steriliseringskravet, samt kravet på att sakna fortplantningsförmåga, tas bort ur lagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagen har därmed anpassat lagen efter transpersoner, vilket saknar stöd i förarbetet till könstillhörighetslagen och strider mot lagens syfte.

Som ett resultat av beslutet har riksdagen dessutom avskaffat kopplingen mellan juridiskt kön – biologiskt kön. Detta är en juridisk nyordning som lagen aldrig varit avsedd för.

Läs mer om ärendet på riksdagen.se

Debatt i riksdagen: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Nio riksdagsledamöter debatterade lagförslaget, däribland Tuve Skånberg (KD) och Per Ramhorn (SD). Båda var motståndare till regeringens proposition.

Skånberg hade åtta invändningar mot förslaget. Den åttonde invändningen var Föreningen Benjamins ställningstagande mot propositionen. Skånberg citerade Föreningen Benjamins brev, både i sin inledning men även i sina svar på ledamöternas repliker.

Se hela debatten på riksdagen.se

Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.