Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottet valde att föreslå riksdagen att anta propositionen och avslå Skånbergs och Enochsons motion. 

Den enda ledamoten som reserverat sig mot förslaget är Per Ramhorn (SD). I hans reservation föreslås att riksdagen bifaller inte bara Per Ramhorns motion (avslå propositionen), utan även Skånbergs och Enochsons motion (avslå propositionen).

I betänkandet nämns Föreningen Benjamin i stycket Ärendet och dess beredning:

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

 

Läs hela betänkandet på riksdagen.se

Annonser

Världen idag: Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Läs hela artikeln

Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.