Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för vård och behandling av personer med könsdysfori

Socialstyrelsen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för vård av personer med transsexualism och övriga könsidentitetsstörningar. När kunskapsstödet togs fram deltog PF Benjamin, och andra organisationer, som representanter för målgruppen.

Läs mer om kunskapsstödet på socialstyrelsen.se

Läs PF Benjamins remissvar

Annonser

Styrelsen noterar…

Efter flera års arbete med att påverka beslutsfattare och myndigheter, så är vi stolta över att vi till sist blev lyssnade på. Efter uppvaktningen vi hade hos Socialstyrelsen och generaldirektör Lars-Erik Holm tillsattes en utredning om vården för transsexuella och före detta transsexuella.

Utredningen presenterades på försommaren.

Mycket av det vi framfört fick vi gehör för i utredningen, dock inte allt. En av våra käpphästar var att vården inte skall ligga under psykiatrin, men tyvärr så kom man inte fram där. Men en ny utredningen tillsattes i den frågan. Den utredningen leds av Cecilia Dejne på Karolinska sjukhuset. Vi kommer givetvis att bevaka den utredningen.

Under hösten planeras också ett kombinerat styrelsemöte/medlemsmöte.

Socialstyrelsen presenterar utredning

Socialstyrelsen presenterade idag utredningen ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd”.

Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

 

  • fortsatt åldersgräns på 18 år
  • fortsatt psykopatologisering

 

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet.

Styrelsen
Patientföreningen Benjamin