Riksdagen antog regeringens proposition att avskaffa steriliseringskravet

När riksdagen gick till omröstning fanns inte Skånbergs (KD) och Enochsons (KD) motion kvar som ett alternativ. Den avslogs till förmån för Per Ramhorns (SD) reservation.

Därefter ställde man Per Ramhorns reservation mot utskottets förslag.

Annelie Enochson (KD), Mikael Oscarsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Tuve Skånberg (KD) avstod från att rösta. De var emot regeringens förslag, men kunde inte rösta med Sverigedemokraterna.

Därför blev Sverigedemokraternas ledamöter helt ensamma om att rösta mot förslaget. De röstade indirekt för Skånbergs och Enochsons motion, helt i linje med Föreningen Benjamins ställningstagande.

Övriga riksdagsledamöter (298 st) röstade för förslaget.

Detta innebär att det s.k. steriliseringskravet, samt kravet på att sakna fortplantningsförmåga, tas bort ur lagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagen har därmed anpassat lagen efter transpersoner, vilket saknar stöd i förarbetet till könstillhörighetslagen och strider mot lagens syfte.

Som ett resultat av beslutet har riksdagen dessutom avskaffat kopplingen mellan juridiskt kön – biologiskt kön. Detta är en juridisk nyordning som lagen aldrig varit avsedd för.

Läs mer om ärendet på riksdagen.se

Annonser

Tuve Skånbergs blogg: Patientförening för könsbytare stöder avslag av proposition

Föreningen Benjamin, den patientförening som organiserar dem som bytt kön, har inkommit med inlaga till riksdagsledamöter där de stöder min och Annelie Enochsons motion, med avslag på propositionen 2012/13:107.

Läs hela Tuve Skånbergs inlägg