Gatestone Institute: Sverige: Regeringen vill låta barn byta kön

Svenska ungdomar får inte rösta förrän vid 18 och inte köpa alkohol förrän vid 20, men nu planerar man att låta så unga barn som 12-åringar ansöka om juridiskt könsbyte. Ja, det står faktiskt så: Ingen ska tvingas genomgå medicinsk eller psykologisk behandling. Ingenstans i utredningen talas det om självmordsrisken eller andra negativa aspekter av att stympa friska ungdomar. Utredarnas syfte verkar ha varit att bana väg för en lagändring, inte att sätta barnens bästa i fokus.

Läs hela artikeln

Annonser

Remissvar på betänkandet Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Då uppdraget varit för snävt formulerat har utredaren inte kunnat lämna de nödvändiga förslag till författningsändringar som skulle gett författningsförslagen full effekt. De förslag som lagts är kontraproduktiva eller otillräckliga. PF Benjamin kan därför inte stödja författningsförslagen. Utredaren har heller inte varit medicinskt insatt, varför betänkandet innehåller brister och felaktigheter på det medicinska området och ger en felaktig beskrivning av de patienter som genomgår könsoperation. Utredaren har inte tagit del av relevant forskning på området, vilket strider mot uppdraget. PF Benjamin förkastar därför betänkandet i sin helhet.

Läs hela remissvaret

Aleksa Lundberg på Politism: Heja regeringens utredning om könskorrigering!

SVT:s Sydnytt rapporterar att antalet personer som vill genomgå könskorrigering ökar kraftigt. Förra året var det hela 600 transpersoner som sökte sig till någon av landets sex könsidentitetsmottagningar.

Läs hela blogginlägget

Aleksa Lundberg är ”transaktivist och arbetar för att lyfta transperspektivet och att syna tvåkönsnormen”, och hennes inlägg är ett exempel på hur transrörelsen vill göra politik av patientgruppens åkomma, vilket vi invänder mot. Vi menar att det inte finns någon given koppling mellan medicinska tillstånd och vissa politiska åsikter. Det är lika lite självklart att en person som lider av det som Socialstyrelsen kallar ”transsexualism” stödjer just transrörelsen, som att MS-sjuka förespråkar en utbyggnad av kärnkraften.

Debattartikel ang. förslaget till sänkt åldersgräns för ändrat juridiskt kön och medicinsk könskorrigering

Utredningen om åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet föreslår en sänkt åldersgräns på ansökan om könskorrigerande kirurgi och ändrat juridiskt kön. Normkritikerna jublar, för frågan har kommit att handla om könsroller, och om barns rätt och möjligheter att vända sig emot samhällets uppfattning om vad en pojke respektive flicka är. Att vara för en sänkt åldersgräns har blivit synonymt med att skriva under på hbtq–agendan, så när vi som förening helst hade sett ett totalt slopande av dessa åldersgränser, är det därför lätt att tro att vi vill stå på barrikaderna tillsammans med transpersonerna och deras intresseorganisationer.