Riksdagen antog regeringens proposition att avskaffa steriliseringskravet

När riksdagen gick till omröstning fanns inte Skånbergs (KD) och Enochsons (KD) motion kvar som ett alternativ. Den avslogs till förmån för Per Ramhorns (SD) reservation.

Därefter ställde man Per Ramhorns reservation mot utskottets förslag.

Annelie Enochson (KD), Mikael Oscarsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Tuve Skånberg (KD) avstod från att rösta. De var emot regeringens förslag, men kunde inte rösta med Sverigedemokraterna.

Därför blev Sverigedemokraternas ledamöter helt ensamma om att rösta mot förslaget. De röstade indirekt för Skånbergs och Enochsons motion, helt i linje med Föreningen Benjamins ställningstagande.

Övriga riksdagsledamöter (298 st) röstade för förslaget.

Detta innebär att det s.k. steriliseringskravet, samt kravet på att sakna fortplantningsförmåga, tas bort ur lagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagen har därmed anpassat lagen efter transpersoner, vilket saknar stöd i förarbetet till könstillhörighetslagen och strider mot lagens syfte.

Som ett resultat av beslutet har riksdagen dessutom avskaffat kopplingen mellan juridiskt kön – biologiskt kön. Detta är en juridisk nyordning som lagen aldrig varit avsedd för.

Läs mer om ärendet på riksdagen.se

Annonser

Debatt i riksdagen: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Nio riksdagsledamöter debatterade lagförslaget, däribland Tuve Skånberg (KD) och Per Ramhorn (SD). Båda var motståndare till regeringens proposition.

Skånberg hade åtta invändningar mot förslaget. Den åttonde invändningen var Föreningen Benjamins ställningstagande mot propositionen. Skånberg citerade Föreningen Benjamins brev, både i sin inledning men även i sina svar på ledamöternas repliker.

Se hela debatten på riksdagen.se

Världen idag: Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion

Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition.

Tuve Skånberg och Annelie Enochson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna, motionerade nyligen i riksdagen mot den egna partiledaren Göran Hägglunds förslag för att avskaffa sterliseringstvånget för dem som byter kön. De menar att en förändring av lagen skulle innebära att ett tredje kön skapas, vars konsekvenser juridiskt, för den enskilde och barnen, är helt oförberett. Man har sedan fått stöd från oväntat håll. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, skriver i ett öppet brev på sin sajt att de stödjer KD-motionärerna och menar att de tar upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.”

Läs hela artikeln

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.