Riksdagen antog regeringens proposition att avskaffa steriliseringskravet

När riksdagen gick till omröstning fanns inte Skånbergs (KD) och Enochsons (KD) motion kvar som ett alternativ. Den avslogs till förmån för Per Ramhorns (SD) reservation.

Därefter ställde man Per Ramhorns reservation mot utskottets förslag.

Annelie Enochson (KD), Mikael Oscarsson (KD), Magnus Sjödahl (KD) och Tuve Skånberg (KD) avstod från att rösta. De var emot regeringens förslag, men kunde inte rösta med Sverigedemokraterna.

Därför blev Sverigedemokraternas ledamöter helt ensamma om att rösta mot förslaget. De röstade indirekt för Skånbergs och Enochsons motion, helt i linje med Föreningen Benjamins ställningstagande.

Övriga riksdagsledamöter (298 st) röstade för förslaget.

Detta innebär att det s.k. steriliseringskravet, samt kravet på att sakna fortplantningsförmåga, tas bort ur lagen. Ändringen träder i kraft den 1 juli 2013.

Riksdagen har därmed anpassat lagen efter transpersoner, vilket saknar stöd i förarbetet till könstillhörighetslagen och strider mot lagens syfte.

Som ett resultat av beslutet har riksdagen dessutom avskaffat kopplingen mellan juridiskt kön – biologiskt kön. Detta är en juridisk nyordning som lagen aldrig varit avsedd för.

Läs mer om ärendet på riksdagen.se

Annonser

Annelie Enochsons blogg: Tack för stödet Föreningen Benjamin!

Den 22 maj kommer det att vara en debatt i riksdagen om proppen 2012/13:107 som handlar om Upphävandet av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. Det är många remissinstanser som anser att frågan inte är utredd tillräckligt och att proppen är ett hastverk. Tuve Skånberg och jag har motionerat om detta och du kan läsa vår motion här.

Nu har även patientföreningen Benjamin som består av transsexuella och fd transsexuella ställt sig bakom Tuve och min motion…

Läs hela Annelie Enochsons inlägg