Psykisk ohälsa

Nedan följer vetenskapliga artiklar om psykisk ohälsa bland personer med en neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism).

 

SEXUALITY AND GENDER – FINDINGS FROM THE BIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL, AND SOCIAL SCIENCES

Lawrence S. Mayer och Paul R. McHugh. 2016.

Rapporten undersöker vilket vetenskapligt stöd hbtq-rörelsen har för sina påståenden. Del 3 handlar om könsidentitet. Transsexuella inkluderas i begreppet transgender. Vuxna som har genomgått könskorrigerande kirurgi löper fortsatt högre risk att få utfall av dålig psykisk hälsa, jämfört med befolkningen i stort. En studie fann att självmordsförsök var 5 gånger troligare, och döden genom självmord var 19 gånger troligare, bland könskorrigerade individer, jämfört med kontrollgruppen.

 

LONG-TERM FOLLOW-UP OF TRANSSEXUAL PERSONS UNDERGOING SEX REASSIGNMENT SURGERY: COHORT STUDY IN SWEDEN

Cecilia Dhejne, Paul Lichtenstein, Marcus Boman, Anna L. V. Johansson, Niklas Långström och Mikael Landén. 2011.

Personer med transsexualism har, efter könskorrigering, avsevärt högre risk för död, självmordsbeteende, och psykisk sjukdom än befolkningen i övrigt. Forskarnas fynd tyder på att könskorrigering kan vara otillräckligt som behandling av transsexualism. Dessa fynd bör föranleda förbättrad psykiatrisk och somatisk vård för patientgruppen, efter könskorrigering.

Annonser