Hjärnan och skillnader mellan könen

En neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism) har sitt ursprung i hjärnan och hur den utvecklas under fosterstadiet. Det är sedan länge klarlagt att det finns biologiska skillnader mellan könen i hjärnan, och ett foster kan tyvärr i viss mån utveckla det motsatta könets struktur, med inverkan på könsidentiteten och kroppsuppfattningen. Nedan följer vetenskapliga artiklar som beskriver dessa avvikelser.

 

SEXUALITY AND GENDER – FINDINGS FROM THE BIOLOGICAL, PSYCHOLOGICAL, AND SOCIAL SCIENCES

Lawrence S. Mayer och Paul R. McHugh. 2016.

Rapporten undersöker vilket vetenskapligt stöd hbtq-rörelsen har för sina påståenden. Del 3 handlar om könsidentitet. Transsexuella inkluderas i begreppet transgender. Författarna visar att forskningen inte uteslutit att transsexualism kan utgöra ett intersexuellt tillstånd, där hjärnan utvecklats motsatt resten av kroppens kön.

 

Sex Dimorphism of the Brain in Male-to-Female Transsexuals.html

Ivanka Savic och Stefan Arver. 2011.

Här har man jämfört hjärnor hos heterosexuella män, heterosexuella kvinnor och transsexuella som korrigeras till kvinnor. Man tittade på bl a grå massa, vit massa, hemisfärisk assymetri och volymen på hippocampus, thalamus, caudate och putamen. Hjärnorna hos de transsexuella individerna hade i vissa avseenden likheter med mäns hjärnor, men skiljer sig från både mäns och kvinnors i andra avseenden. Hjärnorna hos dessa transsexuella individer är varken helt feminiserade eller helt maskuliniserade. Dessa förändringar riktar fokus mot de nätverk som är inblandade i processandet av kroppsuppfattningen.

 

Increased Cortical Thickness in Male-to-Female Transsexualism.pdf

Eileen Luders, Francisco J. Sánchez, Duygu Tosun, David W. Shattuck, Christian Gaser, Eric Vilain och Arthur W. Toga. 2011.

Hjärnorna hos transsexuella som korrigeras till kvinnor har regionalt ökad kortikal tjocklek, jämfört med mäns hjärnor. Detta gäller i båda hjärnhalvorna. Hjärnans anatomi kan alltså kopplas till könsidentiteten.

 

The microstructure of white matter in male to female transsexuals before cross-sex hormonal treatment. A DTI study

Giuseppina Rametti, Beatriz Carrillo, Esther Gómez-Gil, Carme Junque, Leire Zubiarre-Elorza, Santiago Segovia, Ángel Gomez och Antonio Guillamon. 2010.

Mikrostrukturen i hjärnans vita massa skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Hos transsexuella som korrigeras till kvinnor visar mikrostrukturen ett mönster som ligger mellan typiskt manliga och typiskt kvinnliga hjärnstrukturer. Dessa individer har alltså hjärnor som inte maskuliniserats fullt ut.

 

Regional gray matter variation in male-to-female transsexualism.pdf

Eileen Luders, Francisco J. Sánchez, Christian Gaser, Arthur W. Toga, Katherine L. Narr, Liberty S. Hamilton och Eric Vilain. 2009.

Transsexuella som korrigeras till kvinnor har hjärnor vars grå massa mer liknar mäns än kvinnors. Dock är volymen större i höger putamen jämfört med hos män, vilket stöder att hjärnans anatomi styr könsidentiteten.

 

A sex difference in the hypothalamic uncinate nucleus: relationship to gender identity.pdf

Alicia Garcia-Falgueras och Dick F. Swaab. 2008.

Storleken på, och antalet neuroner i, främre hypothalamus skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Hjärnorna hos transsexuella följer mönstret för det kön de korrigeras till. Förändringen beror inte på eventuell östrogenbehandling.

 

Male-to-Female Transsexuals Show Sex-Atypical Hypothalamus Activation When Smelling Odorous Steroids.pdf

H. Berglund, P. Lindström, C. Dhejne-Helmy och I. Savic. 2007.

När män respektive kvinnor luktar på steroider reagerar deras hjärnor olika. Hos transsexuella som korrigeras till kvinnor visar reaktionen i hjärnan ett mönster som ligger mellan mäns och kvinnors med en tendens mot kvinnligt mönster.

 

Sexual dimorphism in hybrids rats.pdf

Alicia Garcia-Falgueras, Helena Pinos, Rosa Fernández, Paloma Collado, Eduardo Pasaro, Santiago Segovia och Antonio Guillamon. 2006.

Könsskillnaderna i BSTMP i hjärnan är oberoende av sexuell läggning. Detta tyder på att könsskillnaderna i däggdjurets hjärna är “bestämda”.

 

Sexual differentiation of the human brain: relevance for gender identity, transsexualism and sexual orientation.pdf

D. F. Swaab. 2004.

Effekterna av testosteron är viktiga för att fostret skall utveckla en manlig könsidentitet och bli manligt heterosexuellt. Det saknas också bevis för att sociala faktorer har inverkan på könsidentiteten. Det finns alltså strukturella skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor som är kopplat till könsidentitet och sexuell läggning.

 

Structural and Functional Sex Differences in the Human Hypothalamus

Dick F. Swaab, Wilson C. J. Chung, Frank P. M. Kruijver, Michel A. Hofman och Tatjana A. Ishunina. 2001.

Artikeln behandlar strukturella och funktionella könsskillnader i hypothalamus i hjärnan, bl a vid transsexualism.

 

Male-to-Female Transsexuals Have Female Neuron Numbers in a Limbic Nucleus.pdf

Frank P. M. Kruijver, Jiang-Ning Zhou, Chris W. Pool, Louis J. G. Gooren och Dick F. Swaab. 2000.

Män har nästan dubbelt så många somatostatinneuroner i hjärnans BSTc som kvinnor har. Transsexuellas hjärnor överrensstämmer med hjärnorna hos det kön de korrigeras till. Hormonbehandling har ingen påverkan på antalet neuroner. Därmed kan könsorganen och könsidentiteten hos fostret utvecklas åt olika håll. Transsexualism har alltså neurobiologiska orsaker.

 

A sex difference in the human brain and its relation to transsexuality.pdf

J.-N. Zhou, M.A. Hofman, L.J. Gooren och D.F. Swaab. 1997. (Ursprungligen publicerad i Nature 1995.)

BSTc är ett område i hjärnan som är viktigt vad gäller människans sexuella beteende. Området har större volym hos män än hos kvinnor. Hjärnorna hos transsexuella som korrigeras till kvinnor har kvinnlig storlek, oberoende av hormonbehandling eller sexuell läggning.

Annonser