Gener

Forskningen pekar på att en neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism) har genetiska orsaker. Nedan följer vetenskapliga artiklar som beskriver dessa genetiska avvikelser.

 

Androgen Receptor Repeat Length Polymorphism Associated with Male-to-Female Transsexualism.pdf

Lauren Hare, Pascal Bernard, Francisco J. Sánchez, Paul N. Baird, Eric Vilain, Trudy Kennedy, och Vincent R. Harley. 2008.

Generna hos transsexuella som korrigeras till kvinnor skiljer sig från mäns med avseende på androgenreceptorer.

 

A polymorphism of the CYP17 gene related to sex steroid metabolism is associated with female-to-male but not male-to-female transsexualism.pdf

Bentz EK, Hefler LA, Kaufmann U, Huber JC, Kolbus A och Tempfer CB. 2007.

CYP17-genen kan vara orsak till transsexualism hos de individer som korrigeras till män.

 

Sex steroid-related genes and male-to-female transsexualism

Susanne Henningsson, Lars Westberg, Staffan Nilsson, Bengt Lundström, Lisa Ekselius, Owe Bodlund, Eva Lindström, Monika Hellstrand, Roland Rosmond, Elias Eriksson och Mikael Landén. 2005.

ERβ-genen kan spela en roll vid uppkomsten av transsexualism hos de individer som korrigeras till kvinnor.

 

Brain May ‘Hard-Wire’ Sexuality Before Birth

Eric Vilain, Phoebe Dewing, Steve Horvath och Tao Shi. 2003.

54 gener är inblandade när hjärnan könas. 18 av dessa produceras i större utsträckning i hjärnan hos pojkfoster, 36 i större utsträckning hos flickfoster. Denna process sker innan könshormonerna hunnit påverka hjärnans utveckling.

Annonser