Förekomsten av transsexualism

Nedan följer vetenskapliga artiklar som beskriver hur vanligt förekommande det är att ett foster utvecklar en neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism).

 

Birth Order and Ratio of Brothers to Sisters in Spanish Transsexuals.pdf

Esther Gómez-Gil, Isabel Esteva, Rocío Carrasco, M. Cruz Almaraz, Eduardo Pasaro, Manel Salamero och Antonio Guillamon. 2010.

Undersökningar har visat att MtF oftare har äldre syskon och fler bröder än systrar. I den här undersökningen prövar man tesen att syskonskap spelar in i fråga om sexuell läggning vid transsexualism.

 

Familiality of Gender Identity Disorder in Non-Twin Siblings.pdf

Esther Gómez-Gil, Isabel Esteva, M. Cruz Almaraz, Eduardo Pasaro, Santiago Segovia och Antonio Guillamon. 2009.

En spansk studie, som visar att risken att födas med transsexualism, om man har ett syskon som drabbats, är dubbelt så hög mot vad man tidigare trott. Detta gäller icke-tvillingar. Syskon till MtF löper större risk att själva födas med transsexualism än syskon till FtM. Risken är större att en pojke vars syskon lider av transsexualism själv visar sig lida av transsexualism, än att en flicka, med ett syskon som drabbats, själv visar sig lida av transsexualism. Studien visar dock att även om risken att man föds med detta tillstånd är högre om man har ett syskon som drabbats, är risken fortfarande låg.

 

How frequently does transsexualism occur?.html

Lynn Conway. 2002.

Femke Olyslagers och Lynn Conways forskning visar att transsexualism drabbar minst 1:2500. Siffran baseras på antalet könsbytesoperationer som genomförs varje år i USA, där patienterna korrigeras till kvinnor. Om man antar att lika många män som kvinnor drabbas blir siffran 1:1250. Långt ifrån alla patienter får hjälp. Det finns ett mörkertal. Realistiska uppskattningar tyder på en förekomst omkring 1:500, kanske rentav 1:250.

Om statistiken (1:1250) överförs till den svenska befolkningen borde det finnas minst 7200 personer som fötts transsexuella.

Om siffran 1:500 stämmer finns det i Sverige idag ca 18 000 personer som lider av transsexualism.

Annonser