Diagnosen

Socialstyrelsen klassar transsexualism som en psykiatrisk störning. Ovetenskapligt, men helt i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO:s) diagnostiska manual ICD–10.

 

ICD–10

Diagnoskod:

F64.0 Transsexualism

En önskan om att leva och bli accepterad som en medlem av det motsatta könet, ofta åtföljt av en känsla av obehag eller otillräcklighet med det egna anatomiska könet och en önskan om hormonell eller kirurgisk behandling för att kroppsligen likna det prefererade könet så mycket som möjligt.

Annonser