Daily Mail: The rise of transgender reversals: Surgeon in sex-change hub of Serbia reports a surge in the rate of patients changing their mind

Dr Miroslav Djordjevic has been performing transgender surgery for a decade
In the last five years he has seen about 14 patients seeking reversal treatment
He said all of those patients got their initial procedures elsewhere, at clinics where he feels they did not receive sufficient psychiatric screening

Läs hela artikeln

Annonser

Världen idag: Könskorrigering av barn oroar forskare

En amerikansk översikt av över 200 olika studier avfärdar påståendet att det skulle finnas en biologisk förklaring till homosexualitet. Forskarna bakom rapporten avråder också från könskorrigering av barn.

Läs hela artikeln

I ingressen används felaktigt ordet ”avfärdar”. Rapporten visar tvärtom att man ännu inte, rent vetenskapligt, kan dra några klara slutsatser baserat på den forskning som bedrivits hittills.

The New Atlantis: Sexuality and Gender – Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences

This report was written for the general public and for mental health professionals in order to draw attention to — and offer some scientific insight about — the mental health issues faced by LGBT populations.

Läs hela artikeln

Rapporten undersöker vilket vetenskapligt stöd hbtq-rörelsen har för sina påståenden. Transsexuella inkluderas i begreppet transgender.

I förordet riktar författaren kritik mot hbtq-rörelsen och dess inställning till barn och menar att det verkligen är ”orättfärdigt att tro att alla barn som har könsatypiska tankar eller beteenden vid någon tidpunkt i utvecklingen, särskilt före puberteten, skall uppmuntras till att bli transpersoner”.
Föreningen stödjer denna kritik och manar till försiktighet i fråga om behandling av barn. Vi vill inte att barn pådyvlas en könsförvirring i onödan.

Författarna visar också att forskningen inte uteslutit att transsexualism kan utgöra ett intersexuellt tillstånd, där hjärnan utvecklats motsatt resten av kroppens kön. Detta är föreningens hållning.

Vi stödjer också författarnas slutsats att forskningen bör vara öppen för inte bara biologiska, utan även psykologiska och sociala, orsaker till att barn och vuxna kan få en könsidentitet som går i klinsch med resten av kroppen. Sådan forskning kan hjälpa till att sålla bort de patienter som har en förvärvad störning från de som har en medfödd dito, så att dessa patienter kan få rätt hjälp och inte genomgår en könskorrigering i onödan.

Dagens Nyheter: Rekordmånga vill ändra juridiskt kön

Fler vill ändra juridiskt kön. Bara hittills i år är antalet ansökningar uppe i nivåer motsvarande hela förra året.

Men förenklad lagstiftning måste skyndas på, menar RFSL.

Sedan i juni har Norge, till skillnad från Sverige, en lag som tillåter ändring av juridiskt kön utan medicinsk utredning.

Läs hela artikeln

I artikeln används begrepp som transvård och transutredning, vilket föreningen inte stödjer.

Sydsvenskan: Längst väntan på könsutredning i Skåne

Skåne har landets längsta väntetider för personer som vill göra en utredning för könskorrigering. Trots en patientökning med 25 procent om året har könsidentitetsmottagningen prioriterats bort i regionbudgeten. Men 2017 ska mottagningen förstärkas, lovar regionrådet Anders Åkesson (MP). –Vi vet att förutsättningarna för ett gott liv ökar när man tidigt får komma i rätt kropp.

Läs hela artikeln