Världen idag Opinion: Olof Edsinger: Man tar ifrån majoriteten trygghet

Turerna kring transpersoners tillgång till toaletter och duschrum som stämmer överens med deras upplevda kön illustrerar något av den rävsax som vår tids attityd till diskriminering har försatt oss i. Det är också ett exempel på vad som händer när olika typer av önskemål och rättigheter kolliderar – och när det betraktas som en självklarhet att minoriteten måste ha det sista ordet.

Läs hela artikeln

Patientföreningen Benjamin omnämns i artikeln, samt den statistik som återfinns i vårt remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Utredaren lämnade förslag på hur vården skulle utvidgas till att omfatta transpersoner som helhet, trots att detta inte ingick i uppdraget, och slopade helt gruppen intersexuella (nuv. DSD). Att på detta sätt klumpa ihop transsexuella patienter med transpersoner var, och är, helt ovetenskapligt, eftersom forskning visat att transsexuella har mer gemensamt med patienter med könsutvecklingsstörningar – inte she-males och transvestiter.

Läs remissvaret

Annonser

NWT Debatt: Olyckligt beslut om normkritik

Min slutsats blir att svensk skola inte behöver tala mindre om normer – utan mer. Kärlek, trohet och tvåsamhet må låta hopplöst omodernt, men det har tjänat oss rätt väl under de senaste tusen åren, skriver Olof Edsinger.

Läs hela debattartikeln

I artikeln hänvisas till statistik som återfinns i föreningens remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar.

Läs remissvaret

Skövde Nyheter: Tio Skaraborgare ville byta kön

Tio personer från Skaraborg ville byta kön förra året. – Antalet remisser har ökat under de två senaste åren, säger Jenny Ohlsson, sekreterare på Lundströmmottagningen i Alingsås.

Läs hela artikeln

PF Benjamin står som källa till faktarutan, men står inte bakom formuleringen ”byta kön” eller att transsexualism framställs som synonymt med att hysa hbtq–sympatier.

Annonser

Dokumentär: This Body

En kortdokumentär om hur det är att leva som transsexuell. Producerad av Lisa Larsson, hösten 2014.

I dokumentären riktas ett tack till Patientföreningen Benjamin för att vi bidragit med fakta, men transsexualism sammanblandas med att vara transperson vilket vi inte kan stödja.

Annonser

Världen idag: Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Läs hela artikeln

Annonser

Världen idag: Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion

Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition.

Tuve Skånberg och Annelie Enochson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna, motionerade nyligen i riksdagen mot den egna partiledaren Göran Hägglunds förslag för att avskaffa sterliseringstvånget för dem som byter kön. De menar att en förändring av lagen skulle innebära att ett tredje kön skapas, vars konsekvenser juridiskt, för den enskilde och barnen, är helt oförberett. Man har sedan fått stöd från oväntat håll. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, skriver i ett öppet brev på sin sajt att de stödjer KD-motionärerna och menar att de tar upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.”

Läs hela artikeln

Annonser

Tuve Skånbergs blogg: Patientförening för könsbytare stöder avslag av proposition

Föreningen Benjamin, den patientförening som organiserar dem som bytt kön, har inkommit med inlaga till riksdagsledamöter där de stöder min och Annelie Enochsons motion, med avslag på propositionen 2012/13:107.

Läs hela Tuve Skånbergs inlägg

Annonser