Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU24 Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Utskottet valde att föreslå riksdagen att anta propositionen och avslå Skånbergs och Enochsons motion. 

Den enda ledamoten som reserverat sig mot förslaget är Per Ramhorn (SD). I hans reservation föreslås att riksdagen bifaller inte bara Per Ramhorns motion (avslå propositionen), utan även Skånbergs och Enochsons motion (avslå propositionen).

I betänkandet nämns Föreningen Benjamin i stycket Ärendet och dess beredning:

Utskottet har i ärendet tagit emot en skrivelse från Föreningen Benjamin.

 

Läs hela betänkandet på riksdagen.se

Annonser

Världen idag: Utskott nobbade patientförening

Om två veckor debatteras ett lagförslag som bland annat gör det möjligt för en kvinna som byter juridiskt kön att även i framtiden kunna föda barn. De transsexuellas patientförening Benjamin är emot förslaget, men har inte fått säga sin mening direkt till utskottet.

Läs hela artikeln

Världen idag: Patientförening för transsexuella stödjer KD-motion

Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, menar att KD-motionen tar upp föreningens invändningar mot regeringens proposition.

Tuve Skånberg och Annelie Enochson, riksdagsledamöter för Kristdemokraterna, motionerade nyligen i riksdagen mot den egna partiledaren Göran Hägglunds förslag för att avskaffa sterliseringstvånget för dem som byter kön. De menar att en förändring av lagen skulle innebära att ett tredje kön skapas, vars konsekvenser juridiskt, för den enskilde och barnen, är helt oförberett. Man har sedan fått stöd från oväntat håll. Föreningen Benjamin, en patientförening för transsexuella och före detta transsexuella, skriver i ett öppet brev på sin sajt att de stödjer KD-motionärerna och menar att de tar upp just de invändningar som vår förening haft mot regeringens proposition.”

Läs hela artikeln

Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Annelie Enochsons blogg: Tack för stödet Föreningen Benjamin!

Den 22 maj kommer det att vara en debatt i riksdagen om proppen 2012/13:107 som handlar om Upphävandet av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. Det är många remissinstanser som anser att frågan inte är utredd tillräckligt och att proppen är ett hastverk. Tuve Skånberg och jag har motionerat om detta och du kan läsa vår motion här.

Nu har även patientföreningen Benjamin som består av transsexuella och fd transsexuella ställt sig bakom Tuve och min motion…

Läs hela Annelie Enochsons inlägg

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.