Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Angående proposition 2012/13:107

I regeringens proposition 2011/12:142 till ny könstillhörighetslag stod det tydligt definierat att lag (1972:119) enbart är till för människor som lider av transsexualism eller någon form av DSD- diagnos.

Fortsätt läsa Till samtliga ledamöter i riksdagens socialutskott.

Annonser

Tuve Skånbergs blogg: Patientförening för könsbytare stöder avslag av proposition

Föreningen Benjamin, den patientförening som organiserar dem som bytt kön, har inkommit med inlaga till riksdagsledamöter där de stöder min och Annelie Enochsons motion, med avslag på propositionen 2012/13:107.

Läs hela Tuve Skånbergs inlägg

Annelie Enochsons blogg: Tack för stödet Föreningen Benjamin!

Den 22 maj kommer det att vara en debatt i riksdagen om proppen 2012/13:107 som handlar om Upphävandet av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet. Det är många remissinstanser som anser att frågan inte är utredd tillräckligt och att proppen är ett hastverk. Tuve Skånberg och jag har motionerat om detta och du kan läsa vår motion här.

Nu har även patientföreningen Benjamin som består av transsexuella och fd transsexuella ställt sig bakom Tuve och min motion…

Läs hela Annelie Enochsons inlägg

Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Angående proposition 2012/13:107

Föreningen Benjamin företräder den patientgrupp som första paragrafen i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall är tänkt att hjälpa. Det rör sig om en patientgrupp som är i behov av könskorrigerande behandling, som bl a innebär borttagande av könskörtlarna samt hormonbehandling.

Fortsätt läsa Öppet brev till riksdagens ledamöter: Avslå regeringens proposition om upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet.

Regeringen föreslår ökad repression mot transsexuella!

Trots att regeringen haft hela sin mandatperiod på sig för att revidera lagen om ändrad könstillhörighet, vill de nu snabbt (på bara någon vecka) driva igenom en ny lag för att få bort, som de flesta upplevde det, pinsamheten i ”tvångssteriliseringsdebatten”; få bort den från den politiska agendan. När till slut KD var villig att gå med på detta, så lämnade tydligen de andra partierna åt KD att utforma förslaget. Dessa har sedan låtit Marc Bygdeman, professor emeritus i gynekologi, skriva ett reaktionärt förslag som innebär en kraftigt ökad repression mot transsexuella.

Fortsätt läsa Regeringen föreslår ökad repression mot transsexuella!

Styrelsen noterar…

Efter flera års arbete med att påverka beslutsfattare och myndigheter, så är vi stolta över att vi till sist blev lyssnade på. Efter uppvaktningen vi hade hos Socialstyrelsen och generaldirektör Lars-Erik Holm tillsattes en utredning om vården för transsexuella och före detta transsexuella.

Utredningen presenterades på försommaren.

Mycket av det vi framfört fick vi gehör för i utredningen, dock inte allt. En av våra käpphästar var att vården inte skall ligga under psykiatrin, men tyvärr så kom man inte fram där. Men en ny utredningen tillsattes i den frågan. Den utredningen leds av Cecilia Dejne på Karolinska sjukhuset. Vi kommer givetvis att bevaka den utredningen.

Under hösten planeras också ett kombinerat styrelsemöte/medlemsmöte.

Socialstyrelsen presenterar utredning

Socialstyrelsen presenterade idag utredningen ”Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar – Rättsliga villkor för fastställelse av könstillhörighet samt vård och stöd”.

Merparten av det utredningen föreslår kan vi stödja eller acceptera. Det som saknas och som är oacceptabelt är:

 

  • fortsatt åldersgräns på 18 år
  • fortsatt psykopatologisering

 

Även om mycket i utredningen är bra så betyder det att utredningen valt att bortse från patientföreningen Benjamins viktigaste frågor. Vi kan därför inte stödja utredningen i dess helhet.

Styrelsen
Patientföreningen Benjamin

Öppet brev till RFSL:s förbundsstyrelse

Igår, den 3 november, hade teamet för könsbytesutredningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bjudit in till en aktivitet där bl.a. professor Schwaab från Genderteamet i Amsterdam berättade om sin och professor Goorens forskning om transsexualismens orsaker.

RFSL:s representanter skämde ut sig genom att påstå att han höll på med naziinspirerad forskning. Om det är RFSL:s uppfattning att kön är en social konstruktion, så antar vi att det också är RFSL:s uppfattning att homosexualitet kan botas med aversionsterapi.

Vi har under de senaste månaderna fått inbjudan av såväl RFSL Göteborg som RFSL Stockholm om samarbete. När vi svarat på dessa inbjudningar har vi mötts med tystnad, vilket låtit oss förstå att inbjudan inte varit allvarligt menad. Mot bakgrund av gårdagens utspel från RFSL:s representanter måste vi få veta om deras uttalanden är RFSL:s officiella värdegrund. I vilket fall allt samarbete i framtiden är omöjligt.

Görel Nilsson
Ordförande
Patientföreningen Benjamin