Världen idag Opinion: Olof Edsinger: Man tar ifrån majoriteten trygghet

Turerna kring transpersoners tillgång till toaletter och duschrum som stämmer överens med deras upplevda kön illustrerar något av den rävsax som vår tids attityd till diskriminering har försatt oss i. Det är också ett exempel på vad som händer när olika typer av önskemål och rättigheter kolliderar – och när det betraktas som en självklarhet att minoriteten måste ha det sista ordet.

Läs hela artikeln

Patientföreningen Benjamin omnämns i artikeln, samt den statistik som återfinns i vårt remissvar på Socialstyrelsens utredning Transsexuella och övriga personer med könsidentitetsstörningar. Utredaren lämnade förslag på hur vården skulle utvidgas till att omfatta transpersoner som helhet, trots att detta inte ingick i uppdraget, och slopade helt gruppen intersexuella (nuv. DSD). Att på detta sätt klumpa ihop transsexuella patienter med transpersoner var, och är, helt ovetenskapligt, eftersom forskning visat att transsexuella har mer gemensamt med patienter med könsutvecklingsstörningar – inte she-males och transvestiter.

Läs remissvaret

Annonser