Expressen Debatt: Stärk hbtq-personers rätt att vara sig själva

Lagstiftningen måste utvecklas i takt med samhället i övrigt.
Regeringen planerar därför att genomföra förändringar som syftar till att ge samma förutsättningar för alla, oavsett val av partner och familjetyp, skriver fem ministrar.

Läs hela artikeln

I debattartikeln står bl.a. att ”Socialstyrelsen har fått i uppdrag att kartlägga vård och behandling av intersexuella (personer som inte kan könsbestämmas av biologiska skäl) och genomföra insatser inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.” vilket är anmärkningsvärt då en sådan utredning tillsattes av Socialstyrelsen redan 2009. Utredaren skulle ”utreda samhällets vård- och stödinsatser för transsexuella och intersexuella personer”, men det blev ingenting av det, eftersom utredaren på eget bevåg gjorde om hela utredningen till att handla om transpersoner, rätt och slätt. Intersexuella ströks helt och hållet.
Nu först sju (!) år senare skall Socialstyrelsen visst göra om och göra rätt.

Läs mer om utredningen som tillsattes 2009 i vårt remissvar.

Annonser