Debatt i riksdagen: Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Nio riksdagsledamöter debatterade lagförslaget, däribland Tuve Skånberg (KD) och Per Ramhorn (SD). Båda var motståndare till regeringens proposition.

Skånberg hade åtta invändningar mot förslaget. Den åttonde invändningen var Föreningen Benjamins ställningstagande mot propositionen. Skånberg citerade Föreningen Benjamins brev, både i sin inledning men även i sina svar på ledamöternas repliker.

Se hela debatten på riksdagen.se

Annonser