Om föreningen

Patientföreningen Benjamin var en förening som gav stöd till personer, samt anhöriga till dessa, som var på väg att få, hade, eller hade haft diagnosen transsexualism, och som hade behov av att genomgå hormonbehandling och könskorrigerande kirurgi, för att så småningom bli nya män och kvinnor. Detta skedde genom direkt personlig stödverksamhet och genom lobbyverksamhet mot landets beslutsfattare.

Föreningen bildades 2004 och lades ner 2017, och var en ideell förening helt fristående från myndigheter och sjukvård. Dess målsättning var att hjälpa patienterna att bli socialt och yrkesmässigt välfungerande samhällsmedborgare, kvinnor respektive män – inte längre transsexuella. För att läsa mer om vilken syn föreningen hade på tillståndet, se Om patientgruppen.

Föreningen arbetade med

  • påverkan på lagstiftare i riksdag och regering, myndigheter och media med avsikt att få bort den vetenskapligt ogrundade psykiatriseringen av människor med en neurologisk könsutvecklingsstörning (transsexualism).
  • psykologiskt stöd till både medlemmar och icke-medlemmar. Som personligt stöd erbjöds bl.a. jourtelefon.
  • individuellt juridiskt stöd och biträde gentemot vårdgivare.

 

Annonser